Mašinsko glodanje

Usluge glodanja vršimo do dužbine 1500 mm, do širine 700 mm, do visine 500 mm.